St Johnstone V Rangers

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

Scottish Premier League

Chelsea V Arsenal

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

English Premier League

Southampton V Newcastle

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

English Premier League

Tottenham V Liverpool

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

English Premier League

Bracknell V Ipswich

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

FA Cup

Watford V Reading

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

English Championship

Hamilton V Ayr Utd

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

Scottish Championship

Birmingham V Sunderland

Styx Kirkcaldy 28a Victoria Road, Kirkcaldy

English Championship